On 2022-05-25 ELTeC-lav contains 31 texts containing 2553907 words

Click on a column heading to sort. Click on a text identifier to read the text (may not work in older browsers).

Identifier Encoding Pages Words (Size) Date (Slot) Title Author Sex Reprints
LAV0029JD eltec-0 191 60729 (medium) 1935 (T3) Aija Deglavs, Augusts (1862-1922) M unspecified
LAV0054JD eltec-1 216 45316 (short) 1908 (T4) Pedagogi Birkerts, Antons (1876-1971) M low
LAV103063 eltec-1 1162 238911 (long) 1912 (T4) Patrioti Deglavs, Augusts (1862-1922) M low
LAV1040959 eltec-1 176 57886 (medium) 1891 (T3) Indriķis, jeb Greizsirdības upuri. Oriģinalromans iz Baltijas zemnieku sadzīves jaunākiem laikiem Kaukazietis (1865-1932) M low
LAV1040964 eltec-1 272 64436 (medium) 1912 (T4) Zem saules Skuju Frīdis (1887–1942) M low
LAV413085 eltec-1 544 162316 (long) 1879 (T2) Mērnieku laiki Kaudzīte, Reinis (1839-1920); Kaudzīte, Matīss (1848-1926) M high
LAV413173 eltec-1 504 146974 (long) 1901 (T4) Līduma dūmos Niedra, Andrievs (1871-1942) M high
LAV413464 eltec-1 151 35308 (short) 1891 (T3) Vecais pilskungs Deglavs, Augusts (1862-1922) M low
LAV414717 eltec-1 152 32576 (short) 1895 (T3) Pērļu zvejnieks Poruks, Jānis (1871-1911) M high
LAV416277 eltec-1 338 90674 (medium) 1879 (T2) Sadzīves viļņi Māters, Juris (1845-1885) M low
LAV419386 eltec-1 344 73393 (medium) 1905 (T4) Zvaigžņotās naktis Eldgasts, Haralds (1882-1926) M low
LAV420132 eltec-1 894 185514 (long) 1913 (T4) Iedzimtais grēks Kaija, Ivande (1876-1942) F high
LAV771019 eltec-1 266 59117 (medium) 1902 (T4) Liktenis Zeiboltu, Jēkabs (1867-1924) M low
LAV771025 eltec-1 235 56838 (medium) 1904 (T4) Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes. No Latvijas arāju dzīves. Purapuķe, Jānis (1864-1902) M low
LAV771027 eltec-1 272 66515 (medium) 1909 (T4) Zeltenīte Deglavs, Augusts (1862-1922) M low
LAV771035 eltec-1 294 73928 (medium) 1903 (T4) Kad mēness dilst Niedra, Andrievs (1871-1942) M low
LAV771063 eltec-1 700 301124 (long) 1899 (T3) Jaunā pasaule Deglavs, Augusts (1862-1922) M low
LAV771067 eltec-1 191 32342 (short) 1907 (T4) Rīga Poruks, Jānis (1871-1911) M low
LAV771071 eltec-1 256 60780 (medium) 1912 (T4) Sikspārnis Niedra, Andrievs (1871-1942) M low
LAV771096 eltec-1 758 194255 (long) 1891 (T3) Starp divām ugunīm Deglavs, Augusts (1862-1922) M low
LAV771400 eltec-1 85 21877 (short) 1912 (T4) Degoša sala Akuraters, Jānis (1876-1937) M low
LAV869205 eltec-1 224 60371 (medium) 1904 (T4) Skaistā Adelīna, jeb Mīlestība un briesmas. Jaunlaiku oriģinalromans iz Rigas sadzīves Cilinskis, Kārlis (1845-1912) M low
LAV869208 eltec-1 192 51138 (medium) 1904 (T4) Mantu, asinis, dzīvību uz Tēvijas altāra Zemzarītis (?-?) M low
LAV869224 eltec-1 677 104499 (long) 1900 (T4) Vīriešu krietnums un sieviešu untums Dinsbergs, Ernests (1816-1902) M low
LAV883565 eltec-1 108 24515 (short) 1911 (T4) Zem dzimtenes debesīm Tirzmaliete (1876-1942) F low
LAV886318 eltec-1 383 81005 (medium) 1919 (T4) Jūgā Kaija, Ivande (1876-1942) F low
LAV886345 eltec-1 237 59502 (medium) 1920 (T4) Olģerts Silarājs Gulbis, Ansis (1873-1936) M low
LAV949290 eltec-1 112 23985 (short) 1912 (T4) Krusts un Pusmēnesis Zemzarītis (?-?) M low
LAV956072 eltec-1 84 20391 (short) 1909 (T4) Lida Erik Līcīte, Paula (1889-1966) F low
LAV956089 eltec-1 196 39355 (short) 1909 (T4) Starp Sibiriju un Indiju, jeb, Tuksnešu varoņi Vesers, Leons (?-?) M low
LAV956093 eltec-1 152 28337 (short) 1910 (T4) Brīvības karotāji pie Sarkanās upes Vesers, Leons (?-?) M low